Terapia behawioralna:

Terapia dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi opiera się na zasadach analizy behawioralnej stosowanej.

Terapia behawioralna polega na modyfikacji zachowań. Modyfikacja zachowań opiera się na zasadzie płynącej z warunkowania sprawczego, mówiącej, że zachowanie mające pozytywne następstwa (wzmocnienia pozytywne), będzie się najprawdopodobniej powtarzać, podczas gdy zachowanie które nie jest wzmacniane, będzie zanikać.

Główne cele terapii behawioralnej:


• kształcenie zachowań deficytowych;

• eliminowanie zachowań zakłócających naukę;

• generalizowanie i utrzymanie efektów terapii;

W ramach terapii:

• prowadzimy systematyczne zajęcia edukacyjno - terapeutyczne z dziećmi,
• opracowujemy indywidualne programy edukacyjno–terapeutyczne dla dzieci,
• prowadzimy instruktaż dla rodziców, gdzie pokazujemy w jaki sposób kontynuować terapię dziecka w domu. Zawarte w programie ćwiczenia prezentowane są przez terapeutę a następnie rodzice pracują z dzieckiem pod kierunkiem terapeuty,
• odbywamy wizyty domowe dokonując obserwacji dziecka w naturalnym środowisku ( na terenie Kołobrzegu i okolic).

Terapia rozpoczyna się od dokonania funkcjonalnej diagnozy dziecka w celu skonstruowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Proces terapeutyczny polega na systematycznej nauce małych, wymiernych mechanizmów zachowania. Jakakolwiek zdolność, której dziecko autystyczne nie przejawia, podzielona jest na małe części, kroki. Próby nauczania powtarzane są wiele razy, stopniowo, do czasu uzyskania prawidłowej reakcji dziecka.

W ramach prowadzonej terapii opracowujemy indywidualne programy edukacyjno–terapeutyczne dla dzieci, prowadzimy instruktaż dla rodziców, gdzie pokazujemy w jaki sposób kontynuować terapię dziecka w domu.

Klikajac w ten link, możesz obejrzeć filmy nagrane podczas zajęć.

W centrum przygotowujemy dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Uczymy umiejętności szkolnych, przygotowujemy do opanowania trudnej sztuki czytania. Kształtujemy także umiejętności z zakresu edukacji matematycznej: klasyfikowania, porównywania, liczenia.

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu