Kształcenie i rozwijanie mowy dzieci z autyzmem.Szkolenie odbędzię się po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych osób.                                          FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY1.   Liczba godzin: 3-4


2.   Liczba uczestników: grupy minimum piętnasto osobowe


3.   Koszt 120 zł od osoby


4.   Cele ogólne:

Zdobycie wiedzy z zakresu kształcenia mowy dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami.


5.   Cele szczegółowe:


• zapoznanie uczestników z kryteriami diagnostycznymi i objawami autyzmu,

• przedstawienie podstawowych etapów rozwoju mowy dziecka

• przedstawienie zaburzeń mowy dziecka z autyzmem

• nauka konstruowania indywidualnych programów rozwoju mowy

6.   Zakres treści:

• kryteria diagnostyczne i objawy autyzmu,

• podstawowe etapy rozwoju mowy dziecka,

• zaburzenia mowy dziecka z autyzmem,

• kształcenie umiejętności z zakresu zachowań werbalnych,

• kształcenie i rozwijanie umiejętności konwersacji.


Szkolenie odbędzię się po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych osób.

Osoby zainteresowany prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Niniejsza treść jest chroniona prawem autorskim zgodnie z treścią ustawy o prawie autorskim i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994. r. Wszelkie naruszenia praw autorskich będą ścigane na drodze cywilnej i karnej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszych materialow nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych , mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody autorów.