Edukacja i terapia dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.Szkolenie odbędzię się po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych osób.                                             FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY1.   Liczba godzin:  5-6


2.   Liczba uczestników:  grupy minimum piętnasto osobowe


3.   Koszt: 180 zł od osoby


4.   Cele ogólne:

Zdobycie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności pracy z dzieckiem z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami.


5.   Cele szczegółowe:


• zapoznanie uczestników z kryteriami diagnostycznymi i objawami autyzmu,

• zaprezentowanie wybranych metod terapeutycznych,

• nauka praktycznych umiejętności pracy z dzieckiem autystycznym z zastosowaniem metody analizy behawioralnej,

• nauka konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

• kształcenie umiejętności integracji dziecka autystycznego z grupą rówieśniczą.


6.   Zakres treści:

• kryteria diagnostyczne i objawy autyzmu,

• wybrane metody terapeutyczne,

• metoda analizy behawioralnej stosowanej w terapii dziecka autystycznego - nauczanie nowych zdolności, budowanie systemu motywacji, konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych,

• plany aktywności dla dzieci z autyzmem- uczenie samodzielności,

• integracja dziecka autystycznego z grupą rówieśniczą,

• współpraca z rodzicami.
Szkolenie odbędzię się po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych osób.


Osoby zainteresowany prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Niniejsza treść jest chroniona prawem autorskim zgodnie z treścią ustawy o prawie autorskim i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994. r. Wszelkie naruszenia praw autorskich będą ścigane na drodze cywilnej i karnej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszych materialow nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych , mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody autorów.