Nasze kwalifikacje:


mgr Katarzyna Piechowiak
pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

• certyfikat Nauczyciel-Terapeuta Dziecka z Autyzmem,
• kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej,
• kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
• kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej,
• studia podyplomowe o kierunku „Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
• 3-stopniowy kurs terapii behawioralnej,
• staże praktyczne odbywane systematycznie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, doskonalące umiejętność pracy z dzieckiem autystycznym,
• kurs doskonalący „Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolach i szkołach”,
• szkolenie „Uczenie incydentalne w terapii dzieci z autyzmem”,
• szkolenie „ Program Stymulacji Sensorycznej w Rehabilitacji Osób Upośledzonych Umysłowo”,
• szkolenie „Rehabilitacja i integracja ze środowiskiem małego dziecka z uszkodzonym słuchem, mową lub wadami współtowarzyszącymi”,
• szkolenie Metoda Dobrego Startu,
• szkolenie „Budowanie podstaw komunikacyjnych u dziecka autystycznego”,
• szkolenie Metoda Opcji,
• szkolenie I i II stopnia Kinezjologii Edukacyjnej,
• szkolenie „ Praca z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w szkole ogólnodostępnej”,
• szkolenie "Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych",

mgr Irena Wojciechowska
pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

• certyfikat Nauczyciel-Terapeuta Dziecka z Autyzmem,
• kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej,
• kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
• kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej,
• studia podyplomowe o kierunku „Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
• 3-stopniowy kurs terapii behawioralnej,
• staże praktyczne odbywane systematycznie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, doskonalące umiejętność pracy z dzieckiem autystycznym,
• kurs doskonalący „Wychowanie i nauczanie integracyjne
w przedszkolach i szkołach”,
• szkolenie "Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych",
• szkolenie „Uczenie incydentalne w terapii dzieci z autyzmem”,
• szkolenie „Rehabilitacja i integracja ze środowiskiem małego dziecka z uszkodzonym słuchem, mową lub wadami współtowarzyszącymi”,
• szkolenie Metoda Dobrego Startu,
• szkolenie „Budowanie podstaw komunikacyjnych u dziecka autystycznego”,
• szkolenie „ Praca z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w szkole ogólnodostępnej”,
• szkolenie "Nauczyciel-lider reformy oświaty",


mgr Justyna Całkowska
pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

• certyfikat Nauczyciel – Terapeuta Dziecka z Autyzmem • studia magisterskie o kierunku ,, Pedagogika rewalidacyjno - korekcyjna",
• studia podyplomowe o kierunku ,,Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej",
• 3-stopniowy kurs terapii behawioralnej,
• staże praktyczne odbywane systematycznie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, doskonalące umiejętność pracy z dzieckiem autystycznym,
• szkolenie ,,Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży",
• kurs kwalifikacyjny z zakresu Strategie i metody rozwiązywania problemów z agresją w klasie i w szkole,
• kurs kwalifikacyjny z zakresu Jak pracować z uczniem z dysleksją,
• kurs z zakresu Sposoby motywowania i monitowania postępów uczniów,
• szkolenie ,,Uczenie incydentalne w terapii dzieci z autyzmem",
• szkolenie ,,Kształcenie i rozwijanie mowy dzieci z autyzmem",
• szkolenie ,, Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych",
• szkolenie I i II stopnia Kinezjologii Edukacyjnej,


Nauczyciele dyplomowani z wieloletnim stażem zawodowym.
Specjalizują się w pracy z dziećmi autystycznymi.


Doświadczenia w pracy z osobami dorosłymi:

• prowadzenie wykładu na VII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym organizowanym przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka i Uniwersytet Gdański

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu
Katarzyna Piechowiak - wykład ,,Kształcenie umiejętności zabawy u małych dzieci z autyzmem”

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu
Katarzyna Piechowiak - wykład ,,Kształcenie umiejętności zabawy u małych dzieci z autyzmem”


• prowadzenie szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

• prowadzenie szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami

• szkolenia Rad Pedagogicznych w zakresie terapii dziecka autystycznego

• prowadzenie warsztatów na III Międzynarodowym Sympozjum Naukowym organizowanym przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka i Uniwersytet Gdański

Terapia dzieci z autyzmem w Kołobrzegu
Katarzyna Piechowiak, Irena Wojciechowska - warsztaty

• prowadzenie szkoleń w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Pile