Kontakt:

Dane kontaktowe:

Więcej informacji na temat działalności Centrum można uzyskać pod adresem: Szymanowskiego 6 (Radzikowo), 78-102 Kołobrzeg

W centrum terapię prowadzą wyspecjalizowani terapeuci z wieloletnim stażem, posiadający pełne kwalifikacje zawodowe z zakresu terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami.

mgr Katarzyna Piechowiak - oligofrenopedagog, pedagog specjalny, terapeuta behawioralny

• tel. 606979857

• e-mail : piechowiak.kg@gmail.com

mgr Irena Wojciechowska - oligofrenopedagog, pedagog specjalny, terapeuta behawioralny

• tel. 609123752

• e-mail : irwojciechowska@gmail.com


W celu zapisania się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy


Siedziba Centrum: ul. Kupiecka 11, 78-132 Grzybowo