Spotkania konsultacyjne:
Dla rodziców samodzielnie prowadzących terapię dziecka w domu oferujemy spotkania konsultacyjne.


W trakcie spotkań terapeuci ustalają kierunek oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych oraz dokonują instruktażu dla rodziców, podczas którego pokazują, w jaki sposób prowadzić terapię dziecka w domu.


Po spotkaniu rodzice otrzymują indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dla dziecka.