Cennik usług świadczonych przez CENTRUM:
Rodzaj zajęć Dokumenty dla rodziców  Cena/czas trwania
Diagnoza zaburzeń rozwojowych:
•wywiad z rodzicami,
•obserwacja dziecka.
•Pisemna opinia pedagogiczna. 400 zł
do 3 godzin
Diagnoza poziomu funkcjonowania psychomotorycznego
dziecka - na podstawie testu
PEP–R
•Opis poszczególnych sfer rozwoju dziecka 350 zł
do 3 godzin
Terapia dziecka •Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny
(zawierający opis kształcenia nowych umiejętności oraz sposoby
eliminowania zachowań niepożądanych)
100 zł
1 godzina
Szkolenia --- Cennik dostepny w zakladce szkolenia.
Publikacje --- Cennik dostepny w zakladce publikacje.

W razie pytań, wszelkie dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.