Podstawowe informacje:

Autyzm należy do całościowych zaburzeń rozwojowych. Diagnozę, że dziecko ma autyzm stawia się wtedy, gdy występuje u niego zespół złożony z trzech głównych typów zaburzeń zachowania (DSM-IV APA, 1994):

 1.Zaburzenia interakcji społecznych:


• zaburzenia zachowań niewerbalnych – kontakt wzrokowy, ekspresja twarzy, postawa ciała, gestykulacja;

• brak związków rówieśniczych;

• brak spontanicznego współdzielenia radości, zainteresowań lub osiągnięć z innymi ludźmi;

• brak społecznej lub emocjonalnej wzajemności(wymiany);

  2.Zaburzenia w komunikacji:


• opóźnienie lub brak rozwoju językowego;

• zaburzenia zdolności inicjowania lub podtrzymywania konwersacji (u osób z prawidłowym rozwojem mowy);

• stereotypie i powtarzanie lub język idiosynkratyczny;

• brak spontanicznej zabawy z udawaniem, ze społecznym naśladowaniem;

  3.Ograniczone, powtarzane i stereotypowe wzorce zachowania, działania i zainteresowania:


• pochłaniające przywiązanie do jednego lub więcej stereotypowych i ograniczonych wzorców zachowania, które są nietypowe ze względu na swe nasilenie lub przedmiot;

• sztywne przywiązanie do specyficznych , niefunkcjonalnych zwyczajów lub rytuałów;

• stereotypowe i powtarzane manieryzmy ruchowe (kiwanie się , kręcenie się wkoło, chodzenie na palcach, pocieranie materiałów, wpatrywanie się w światło,itp.);

• uporczywe zajmowanie się częściami obiektów;

SZANOWNI PAŃSTWO, JEŻELI WASZE DZIECKO:

• nie mówi,

• nie patrzy na Was,

• nie reaguje na Wasze polecenia,

• bawi się samo, w dziwny, zawsze taki sam sposób,

• nie nawiązuje kontaktów z rówieśnikami i z osobami dorosłymi,

• ma nagłe napady złego humory lub euforii ( krzyczy, płacze, śmieje się),

• nie lubi zmian,

• często kołysze się, macha rekami, wpatruje się w jeden punkt,

KONIECZNIE POWINNIŚCIE MU POMÓC!


Im szybciej rozpoczniemy terapię dziecka, tym większą dajemy mu szansę.


Niniejsza treść jest chroniona prawem autorskim zgodnie z treścią ustawy o prawie autorskim i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994. r. Wszelkie naruszenia praw autorskich będą ścigane na drodze cywilnej i karnej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszych materialow nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych , mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody autorów.